Kino vakarai

Apie Deltuvos skyrių

 

   

Adresas: Vytauto g. 30-3, Deltuva, Deltuvos sen., LT-20306 Ukmergės r. 

Renginių organizatorė – Daiva Stimburienė, tel. 8 646 91930, e. p. d.stimburiene@gmail.com
Renginių organizatorė – Rasa Laskauskienė
Meno vadovas – Kazimieras Piestinis, tel. 8 682 52676

Istorija

Deltuvos kultūros namai skaičiuojantys jau keturiasdešimties metų istoriją, iškilmingai atidaryti 1973 m. 2011 m „Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“ lėšomis, remiant Lietuvos Respublikai, įgyvendintas projektas „Ukmergės rajono Deltuvos kultūros namų rekonstrukcija“. Sutvarkytos patalpos bendruomeniniams renginiams, bibliotekai, skaityklai, kultūros namų administracinės patalpos. Pakeistos pastato inžinerinės sistemos. Kultūros namai tapo liaudies tradicijų puoselėjimo centru, jaukiu prieglobsčiu kultūros mylėtojams, puikia vieta profesionalių meno kolektyvų gastrolėms.

Kultūros namų salėje įrengta profesionali parodų eksponavimo erdvė, vyksta profesionalių menininkų darbų pristatymai, parodos.

2011 m. Deltuvos miestelis paskelbtas Lietuvos Mažąja kultūros sostine. Ukmergės kultūros centro Deltuvos skyrius aktyviai bendradarbiavo su Deltuvos miestelio bendruomene bei paruošė miestelio gyventojams, kraštiečiams bei svečiams vietos tradicijas įprasminančią, etnokultūrą puoselėjančią bei profesionalųjį meną pristatančią renginių programą. Programoje startavo besitęsiantis profesionaliosios muzikos festivalis „Muzikinis rugpjūtis Deltuvoje“. 

 

Liaudiškos muzikos kapela „Magaryčios“ (vadovas Kazimieras Piestinis)

Kapela susibūrė 2002 m. Joje groja ir dainuoja 11 žmonių. Tai įvairių profesijų ir įvairaus muzikinio pasiruošimo muzikantai, kurių amžius nuo 17 iki 70 metų. Kapelos repertuare įvairių lietuvių kompozitorių bei liaudies muzikantų kūriniai. Per visus šiuos kapelos gyvavimo metus plėtėsi ir koncertinės veiklos geografija: dalyvauta Pasaulio lietuvių dainų šventėje, LRT laidoje „Duokim garo“, kapelų šventėje Seinuose (Lenkija), Podolės Kameneco miesto šventėje (Ukraina), „Jūros šventėje“ (Klaipėda), daugelyje rajono bei respublikos švenčių, festivaliuose.

Darbščiųjų rankų būrelis „Ką akys pamatys, tą rankos padarys“ (vadovė Rasa Laskauskienė)

Būrelis susibūrė 2007 m. Suburtos dvi grupės – vaikų ir suaugusių. Suaugusių grupę lanko deltuviškės ir aplinkiniuose kaimuose bei Ukmergėje gyvenančios moterys. Jų sukurti darbai puošia ne tik Deltuvos, bet ir kitus mūsų saviveiklininkų aplankytus kultūros namus, džiugina rėmėjus ir svečius. Būrelis kasmet organizuoja savo darbų parodas, siuva tautines lėles, spektaklių personažų kostiumus, puošia saviveiklininkus, dalyvauja įvairiuose kūrybiniuose projektuose.

2019 m. sukūrė aštuonis floristinius paveikslus“Išjausti Donelaitį“ Kristijono Donelaičio „Metų“ motyvais. 2021 m. Mažajai

Romansinio dainavimo grupė „Svajos“ (vadovas Kazimieras Piestinis)

Susibūrė 2016 metais. Jame 7 nariai. Kolektyvas dalyvauja rajoninėse šventėse, dažnai kviečiamas į kitų rajonų bendruomenių šventes. Atlieka įvairių šalių romansinę muziką, taip pat lietuvių kompozitorių sukurtus kūrinius.

Lietuvių tradicinių šokių kolektyvas „Suktinis“ (vadovė Daiva Stimburienė)

Kolektyvas susibūrė 2013 m sausio mėnesį, dalyvavo Ukmergės miesto šventėje, Deltuvos kultūros namų organizuojamuose renginiuose.

Vaikų folkloro būrelis „Medutis“ (vadovė Daiva Stimburienė)

Suburtas 2007 metais. Būrelio nariai dalyvauja respublikinėse moksleivių folklorinių šokių varžytuvėse „Patrepsynė“, Ukmergės miesto šventėje, Deltuvos kultūros namų organizuojamuose renginiuose. Kolektyvas draugauja su Ukmergės vaikų lopšelio darželio „Nykštukas“ vaikais, kartu kuria bendrus projektus.

Edukaciniai užsiėmimai

Skyriuje vykdomi edukaciniai užsiėmimai vaikams ir suaugusiems. Šių užsiėmimų tikslas – priminti, populiarinti tai, kas dar menama ir gyva Lietuvos kaime, kas žinotina ir brangintina išsaugant mūsų etninę savastį.

Edukacinės programos „Etno dūzgės“ bei „Bitute pilkoji“ yra įtrauktos į Kultūros paso sistemą.
„Bitute pilkoji“ (vadovė Daiva Stimburienė)
Senųjų bitininkystės tradicijų, bičių gyvenimo, produktų, jų naudos ir pritaikymo mokomieji užsiėmimai.
Daugiau informacijos: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/1791
Trukmė – 1,5 val. Kaina – 5 Eur/asmeniui
„Etno dūzgės“
Pažintinė etnokultūrinė programa – kelionė po Lietuvos etnografinius regionus, tiesioginis prisilietimas prie lietuvių tautinių kostiumų ir šokių. Programos metu bus šokami XIX a. pab.-XX a. per. tradiciniai lietuvių liaudies šokiai. Dalyviams bus pristatyta tautinio kostiumo istorija, gyvai bus apžiūrimi visų penkių Lietuvos etnografinių regionų tautiniai drabužiai.
Daugiau informacijos: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/1544
Trukmė – 1,5 val. Kaina – 3 Eur/asmeniui
„Senųjų amatų dirbtuvės „Metų ratas“: „Atvažiuoja Kalėda“ (vadovės Daiva Stimburienė, Rasa Laskauskienė)
Kūčių ir Šv. Kalėdų tradicijų, šiaudinių žaislų gamybos, kalėdinės eglutės puošimo mokomieji užsiėmimai.
Trukmė – 1,5 val., kaina – 5 Eur/asmeniui

„Velykinio margučio dirbtuvės“ (vadovės Daiva Stimburienė, Rasa Laskauskienė)
Velykų papročių ir tradicijų, verbų rišimo, velykaičių marginimo mokomieji užsiėmimai.
Trukmė – 1,5 val., kaina – 5 Eur/asmeniui

“Užgavėnių kaukių gaminimas”
Užgavėnių tradicijų ir papročių, Užgavėnių kaukių gaminimo mokomieji užsiėmimai.
Trukmė – 1,5 val., kaina – 5 Eur/asmeniui

“Ganau ganau aveles”
Edukacinis užsiėmimas vaikams. Senieji gyvulių ganymo papročiai, piemenukų darbai.
Užsiėmimo trukmė – 1,5 val.
Trukmė – 1,5 val., kaina – 5 Eur/asmeniui

Paslaugų kainos nustatytos Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 7-101.

Tradiciniai renginiai

Valstybinių švenčių paminėjimai, kalendorinės šventės: Užgavėnės, Vaikų Velykėlės, adventiniai ir kalėdiniai renginiai, Žolinė – Deltuvos miestelio šventė, Deltuvos kultūros almanacho „Eskizai“ naujo numerio pristatymas, parodos, edukacijos, Patriotinės kūrybos šventė „Tik meilė Tėvynei niekada nesibaigia“, Liaudies muzikos kapelų šventė „Kai atėjo subatėlė“. Romansų vakaras „Siunčiu Tau meilės laišką“, tradicinių lietuvių liaudies šokių šventė „Patrepsėkim“.


 

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Adresas: Kauno g. 8, 20114 Ukmergės
Tel.: +370 646 90707
El.p.: info@ukmergeskc.lt

 

Įstaigos kodas 190351690
A/S LT847182400003130492
AB Šiaulių bankas Ukmergės KAC

 

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Bilietų kasos darbo laikas:

II – V – 15:00 – 19:30

VI – VII – 1 val. prieš renginį ar kino filmą

I – nedirba

Bilietus kviečiame pirkti

internetu ukmergeskc.lt

BILIETŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

Bilietų kasos tel.: +370 646 90230
El.p. kasa@ukmergeskc.lt