Liepos 6

Apie Sližių skyrių

Adresas: Klevų g. 29-1, Kultuvėnai, Veprių sen., LT-20265 Ukmergės r.

Renginių organizatorė – Ingrida Graužinienė, tel. +370 646 90401, el. p. ingagrauzine@gmail.com

Darbo laikas: Antradienį-šeštadienį 13.00 val.-21.30 val., pietų pertrauka 15.00 val.-15.30 val.

Meno vadovė – Stasė Novikienė, tel. +370 646 90401

Darbo laikas: Antradienį-šeštadienį 13.00 val.-21.30 val., pietų pertrauka 15.00 val.-15.30 val.

Istorija

Pirmieji Sližių kultūros namai buvo įkurti 1961 m. buvusiame Sližių dvare. Ten susibūrė pirmieji meno saviveiklos kolektyvai: dramos bei pagyvenusių žmonių šokių rateliai, kaimo kapela. 1969  m. kovo 14 d. atidaryti naujieji Sližių kultūros namai – dabartinis Sližių skyrius. Juose pradėjo dirbti ilgametė Sližių kultūros namų direktorė A. Verenienė. Po metų meno vadovės pareigose pradėjo dirbti St. Novikienė, kuri darbuojasi iki šiol. Naujame pastate veikė paštas, biblioteka, valgykla, buvo įsikūrusi kolūkio administracija. Klestinčiame S. Nėries kolūkyje didelis dėmesys buvo skiriamas kultūrai, tad kultūros namuose nuolat vykdavo susitikimai su žymiais Lietuvos žmonėmis bei kitų respublikų pasiuntiniais. Glaudūs bendradarbiavimo ryšiai tuometinį kolūkį siejo su Kauno muzikiniu teatru, todėl kultūros namų scenoje koncertuodavo minėto teatro artistai. Lankėsi daug garsių Lietuvos meno kolektyvų, kaip antai „Lietuvos“, „Armonikos“ ansambliai, Kauno ir Panevėžio dramos kolektyvai ir kt. Sližių kultūros namuose nuolat vykdavo teminiai, literatūriniai ir poilsio vakarai, vakaronės, skirtos pagyvenusiems žmonėms, jaunoms šeimoms, jaunimui. Naujuose kultūros namuose susikūrė meninės agitbrigados kolektyvas, moterų ansamblis, vaikų choras. Rajone nuolat vykdavo meno saviveiklos kolektyvų apžiūros, konkursai, kuriuose gausiai dalyvaujantys Sližių kultūros namų kolektyvai užimdavo prizines vietas. Sližių filiale ir toliau vyksta kultūrinis gyvenimas, tęsiamos liaudies tradicijos, skamba vaikų ir suaugusių atliekamos liaudies dainos, šokiai, žaidimai, domimasi liaudies amatais. Džiugu, kad žmones susiburti skatina vidinis poreikis, kylantis iš žmogiškosios prigimties nuveikti daugiau, nei reikalauja kasdienybė.

Įgyvendinti projektai

Skyrius kartu su Sližių bendruomene rengė ir vykdė projektus, skirtus liaudies tradicijų puoselėjimui, jaunimo ir vietos gyventojų užimtumo didinimui. 2007 m. buvo parengtas ir įvykdytas projektas „Už duoną mūsų kasdieninę“, kurio metu buvo paminėtos Sližiuose žuvusių kovotojų už duoną 90-osios metinės. 2008 m., Žemės ūkio ministerijai remiant, buvo įvykdytas projektas „Atidarysim dainų skrynelę“, kurio metu Sližių filialo folkloro kolektyvui buvo pasiūdinti tautiniai drabužiai bei įsigyti liaudies instrumentai. Šiuo metu yra pateikta vietos projekto paraiška paramai gauti pagal „Ukmergės rajono vietos plėtros strategiją“. Įgyvendinant šį projektą planuojama įsigyti instrumentų naujai kuriamai kaimo kapelai ir įgarsinimo aparatūrą, kuri pasitarnaus rengiant kokybiškesnius renginius Sližių filiale.

Folkloro kolektyvas „Siemanys“ (vadovė Stasė Novikienė)
Kolektyvas gyvuoja apie 30 metų. Šiuo metu folkloro mylėtojų yra 16 narių, kurių amžius nuo 17 iki 77 metų. Kolektyvas yra nuolatinis Ukmergės kultūros centro folkloro šventės „Padainuosim susiėję“ bei Ukmergės miesto šventės dalyvis. Ne vienerius metus savo rajoną sėkmingai atstovavo regioninėje Vilniaus apskrities kultūros ir meno šventėje „Vilnijos vainikas“. 2003 m. dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje „Mes“. 2007 m. pasirodė respublikinėje dainų šventėje „Būties ratu“ bei respublikinėje šventėje „Skamba skamba kankliai“, kur atstovavo Veprių seniūniją. 2009 m. dalyvavo Lietuvos tūkstantmečiui paminėti skirtoje respublikinėje dainų šventėje „Amžių sutartinė“. Folkloro kolektyvas laukiamas bendruomenės ir seniūnijos organizuojamose šventėse.

Vokalinis ansamblis (vadovė Stasė Novikienė)
Kolektyvas gyvuoja jau per 30 metų. Ansamblis nuolatinis Siesikų filiale organizuojamos vokalinių ansamblių šventės „O tu dainuok“ dalyvis. Per netrumpą gyvavimo laikotarpį sudainuota daug dainų bei laimėta ne viena prizinė vieta „Sidabrinių balsų“ zoniniuose ir respublikiniuose turuose. 2010 m. moterų ansamblis pateko į „Sidabrinių balsų“ apskrities turą. Pelnė II laipsnio diplomą.

Vaikų ir jaunimo folklorinis ansamblis (vadovė Stasė Novikienė)
Kolektyvas susikūrė dar sovietiniais metais. Gyvuoja su pertraukomis, atsiradusiomis dėl balsingų vaikų stygiaus. Įgavę pirmuosius dainavimo įgūdžius darželyje vaikai ir toliau juos tobulina scenoje. Kolektyvo mažiausieji dalyvauja liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“. Tris kartus jie buvo atrinkti į respublikinį turą. 2006 ir 2008 m. sėkmingai pasirodė rytų Aukštaitijos regiono vaikų ir moksleivių menų festivalyje „Rytų Aukštaitijos žiedas“. Jaunieji dainorėliai mielai kviečiami į Ukmergėje organizuojamą miesto šventę ir seniūnijoje vykstančius renginius.

Vaikų kankliavimo grupė (vadovė Stasė Novikienė)

Tradicinės šventės

Skyriuje tradiciškai minimos valstybinės (Laisvės gynėjų, Vasario 16–osios) šventės. Organizuojamos persirengėlių eitynės per Tris Karalius ir Užgavėnes. Rengiamos Atvelykio, Rudens ir Kalėdinės vakaronės, minima Motinos diena. Gražia tradicija tapo kartu su Sližių bendruomene rengiama Rasų šventė prie Gavėnonių tvenkinio. Folklorinio ansamblio dėka iki aušros skamba savo krašto liaudies dainos, rateliai, žaidimai. Kasmet organizuojama respublikinė poezijos šventė – konkursas „Žydinčios vyšnios šakelė“.

Žymiausi renginiai

Santykiai su bendruomene

Skyrius palaiko gerus santykius su vietos bendruomene, rengiami ir vykdomi bendri projektai, organizuojami renginiai. Kartu su pradinio ugdymo skyriumi ir biblioteka minimos valstybinės šventės, rengiamos parodos, knygų pristatymai. Seniūnijoje vykstančiuose renginiuose dalyvauja skyriaus meno kolektyvai.

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Adresas: Kauno g. 8, 20114 Ukmergės
Tel.: +370 646 90707
El.p.: info@ukmergeskc.lt

 

Įstaigos kodas 190351690
A/S LT847182400003130492
AB Šiaulių bankas Ukmergės KAC

 

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Bilietų kasos darbo laikas:

II – V – 16:30 – 19:30

VI – VII – 1 val. prieš renginį ar kino filmą

I – nedirba

Bilietus kviečiame pirkti

internetu ukmergeskc.lt

BILIETŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

Bilietų kasos tel.: +370 646 90230
El.p. kasa@ukmergeskc.lt