Baltijos kelias 2024

Chorai

Mišrus choras ,,VYTURYS“

Choro meno vadovas ir dirigentas – Antanas Pocius

Koncertmeisterė – Dalia Stundžienė

Į pirmąją repeticiją būsimi ,,vyturiečiai“ susirinko 1976 metais, jų vadovo ir choro įkūrėjo Antano Pociaus iniciatyva. Nuo pat pirmųjų veiklos metų dalyvavimas įvairiuose konkursuose ir užimamos prizinės vietos, paskatino chorą dirbti vis rimčiau. Choro repertuaras platus ir įvairus: harmonizuotos lietuvių liaudies dainos, lietuvių bei užsienio kompozitorių kūryba, klasika.

Metams bėgant augo choro meninis lygis, plėtėsi koncertinė geografija. Kolektyvas neapsiribojo koncertais Lietuvoje. Savo atliekamomis dainomis džiugino klausytojus Estijoje, Latvijoje, Korėjos LDR, Ukrainoje, Baltarusijoje.

2016 m. 40 – metį atšventęs kolektyvas vis dar aktyviai dalyvauja įvairiuose rajono renginiuose. ,,Vyturys” – Lietuvos Dainų švenčių bei Šiaurės ir Baltijos šalių Dainų švenčių Švedijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Suomijoje, Latvijoje, Estijoje dalyvis.

Ukmergės kultūros centro moterų choras ,,ŽEMYNA“

Vadovė – Neringa Valinskienė,

Koncertmeisterė – Daina Kriaučiūnienė

Ukmergės kultūros centro moterų choras „ŽEMYNA“ dar pakankamai jaunas. Suburtas 2011 m. muzikos mokytojos – metodininkės ir moksleivių chorų vadovės Neringos Valinskienės iniciatyva. Choro koncertmeisterė mokytoja – metodininkė Daina Kriaučiūnienė.

Kolektyve dainuoja per 30 įvairaus amžiaus ir specialybių moterys. Choras aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose, po kurių visada sulaukia gražių publikos atsiliepimų. ,,Žemynos“ repertuare skamba įvairių stilių ir žanrų kūriniai, populiarios lietuvių ir užsienio autorių dainos.

Pirmasis choro „Žemyna” debiutinis koncertas vyko Siesikų kultūros namuose renginyje “O TU DAINUOK” 2011 m. balandžio 2 d. Tai buvo lyg ir generalinė repeticija. Nes viešojoje Vlado Šlaito bibliotekoje ,,Žemyna“ nusprendė surengti prisistatymo miesto visuomenei koncertą, skirtą Motinos dienai paminėti. Gegužės mėnesį kolektyvas dalyvavo Sakralinės muzikos vakaruose, kurie buvo organizuoti Šv. Trejybės bažnyčioje. Savo dainas skyrė Ukmergės gėlininkams jubiliejaus proga, Kalėdinio labdaringo koncerto metu. Koncertinę programą parengė Šešuolių, Jasiuliškių, Deltuvos klausytojams.

2012 m. birželio 2 d. Kauno Dainų slėnyje vyko Dainų ir šokių šventė „Graži tu, mano brangi Tėvyne…“, skirta Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Ir šioje šventėje moterų choras „Žemyna“ neliko nepastebėtas.

2014 m. dalyvavo XV tarptautiniame moterų chorų festivalyje ,,Ave Maria” (Kaunas) ir Lietuvos Dainų šventėje ,,Čia mano namai” .

2018 m. dalyvavo Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje „Vardan tos…“

Mišrus politinių kalinių ir tremtinių choras ,,TREMTINYS“

Choro meno vadovė ir dirigentė – Julė Juodienė

Koncertmeisterė – Dalia Stundžienė

Mišrus choras susikūrė 1989 metais, Lietuvoje prasidėjus atgimimui. Chorui vadovauja nepailstanti ir energinga vadovė Julė Juodienė.

Tai – pagyvenusių žmonių, iškentusių tremtį Sibiro platybėse, kolektyvas. Tačiau šie žmonės nejaučia metų naštos, aktyviai dalyvauja rajono kultūriniame gyvenime, koncertuoja įvairiuose respublikos renginiuose, šventėse (Kaune, Vilniuje, Panevėžyje, Klaipėdoje, Utenoje, Širvintose, Šiauliuose), valstybinių švenčių minėjimuose, bažnyčiose, mokyklose. Dalyvauja Lietuvos respublikinėse bei tremtinių ir politinių kalinių poezijos ir dainų šventėse „Leiskit į Tėvynę“ bei kasmetiniame tremtinių ir politinių kalinių sąskrydyje Ariogaloje ,,Su Lietuva širdy” (Raseinių raj.)

Bendradarbiauja su kaimyninių rajonų likimo draugais.

Mišrus choras ,,Bočiai“

Vadovė – Marija Barkauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektyvas „Bočiai“ savo veiklą pradėjo jau 2001 metas. Tačiau dar kaip ansamblis, kuriam tuo metu vadovavo Audronė Baronienė. Bėgant laikui, nuo 2005 metų „Bočiai“ susibūrė į mišrų chorą, kuris aktyviai dalyvavo ne tik mūsų rajono, bet ir respublikos renginiuose, festivaliuose, šventėse. Šiuo metu chorui vadovauja Marija Barkauskienė.

Pamažu kylant choro meniniam lygiui, plėtėsi koncertinė geografija. Savo dainomis „Bočiai“ džiugino Lenkijos, Latvijos žiūrovus. 2009 metais dalyvavo Tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“ bei 2014 metais Dainų šventėje „Čia mūsų namai“, 2016 m. – Lietuvos Senjorų dainų ir šokių šventėje „Mes vėl kartu“.

Iki šiol kolektyvas aktyviai koncertuoja ir džiugina klausytojus savo atliekamomis dainomis įvairiuose rajoniniuose bei respublikiniuose renginiuose, šventėse bei festivaliuose.

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Adresas: Kauno g. 8, 20114 Ukmergės
Tel.: +370 646 90707
El.p.: info@ukmergeskc.lt

 

Įstaigos kodas 190351690
A/S LT847182400003130492
AB Šiaulių bankas Ukmergės KAC

 

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Bilietų kasos darbo laikas:

II – V – 16:30 – 19:30

VI – VII – 1 val. prieš renginį ar kino filmą

I – nedirba

Bilietus kviečiame pirkti

internetu ukmergeskc.lt

BILIETŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

Bilietų kasos tel.: +370 646 90230
El.p. kasa@ukmergeskc.lt