Liepos 6

APIE MUS

 

Ukmergės rajono kultūros centro istorija prasideda 1945 m. balandžio 27 d., kuomet Ukmergėje sudaroma kultūros namų švietimo taryba, kurios tikslu įvardijama – „rūpinimasis miesto kultūriniu gyvenimu” ir „meno saviveiklos ugdymas”. Tuo metu įstaiga buvo pavadinta „Ukmergės rajono kultūros namai” ir įsikūrė Kauno g. 13. Pirmasis direktorius – Jonas Vitkūnas.

1948 m. kultūros namai persikelia į pastatą, esantį Kęstučio a. 5 (dabar Ukmergės kraštotyros muziejus). Jiems vadovauja A. Jankauskas, po kurio laiko – J. Bakučionis, vėliau M. Kusainova, S. Dautartas, F. Mozūraitė, A. Milvydas, K. Antanaitis, J. Kondratas.

Visą kultūrinį gyvenimą tuo metu griežtai kontroliavo valdžios įstaigos, nurodydamos kokias knygas leisti, kokius filmus ar spektaklius statyti ir kiek juos rodyti, kas gali groti ar dalyvauti parodoje, kokius menininkus remti. Pavyzdžiui kultūros – švietimo darbo skyriaus vedėjas nurodo kurti „aukšto idėjinio lygio scenos veikalus, kuriuose atsispindėtų kolūkio gyvenimo darbas, kova dėl derliaus”.

XX a. 6-7 deš. labai išpopuliarėja chorų veikla. Beveik kiekvienoje įstaigoje mieste ar kolūkio bendruomenėje buvo chorai, kurie dalyvaudavo rajoninėse apžiūrose. Geriausiai pasirodę kolektyvai dalyvaudavo respublikinėse Dainų šventėse. 

XX a. 8 deš. dešimtmetyje ypatingai populiarūs tampa ir etnografiniai ansambliai.  Šiuo laikotarpiu paplito liaudies meno ir kraštotyros draugijos, legalizuoti etnografiniai tyrimai. Šiuo laikotarpiu kultūros namams vadovauja A. Rokas.

1975 metais atidaromi naujieji kultūros namai, kuriuose įrengiama 600 žiūrovų salė, atskira šokių salė, kabinetai darbuotojams. Iš viso 3500 m2 plotą užimantis pastatas, tais pačiais metais pavadinamas „Ukmergės rajono kultūros rūmais”. Nuo to laiko ne kartą keitėsi rūmų vadovai bei statusas. Įstaigai vadovavo R. Žižienė, A. Kaselis, M. Domarkienė, K. Zabiela, A. Šablauskas, L. Jegorenko, A. Kučinskas, E. Vaitkienė.

1994 m. įsteigtas Ukmergės kultūros centras.

1995 m. rajono kaimo kultūros namai tampa pavaldūs kultūros centrui. Dabar tai – Ukmergės kultūros centro skyriai, kurių iš viso yra 18.

Nuo 1999 metų, likvidavus vienintelį išlikusį kino teatrą „Draugystė“ (anksčiau Ukmergėje buvo 3 kino teatrai), kultūros centras perėmė ir kino teatro funkcijas.

2007 m. prasidėjo kultūros centro renovacija. Buvo apšiltintas pastatas, suremontuota scena, šokių salė, teatrų studijos, parodų salė, mažoji salė, administracinės ir pagalbinės patalpos, įsigyta garso ir scenos apšvietimo įranga.

Nuo 2010 m. Kultūros centrui vadovauja Rasa Graužinienė.

2015 m. Ukmergės kultūros centras pripažintas nugalėtoju tarp aukščiausiosios kategorijos kultūros centrų.

2016 m. renovuota salė – pakeista lubų, sienų ir grindų danga, sumontuotos 502 naujos patogios kėdės, atnaujinta scenos mechanika, pakeista uždanga, dekoracijų keltuvai, sumontuota viena geriausių ir moderniausių kino rodymo įranga, atvėrusi galimybės demonstruoti kino filmus 3D formatu.

Šiandien Ukmergės kultūros centras visus pasitinka, atverdamas duris į modernų, šiuolaikišką pasaulį, kuriame vyksta spektakliai, koncertai, rodomi naujausi kino filmai, plėtojama edukacinė veikla, puoselėjama etninė kultūra, kuriamos ir įtvirtinamos naujos tradicijos, skatinamos iniciatyvos, ugdomas žmogus, gebantis pažinti, mokytis, kurti, svajoti.

 

 

 

 

 

 

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Adresas: Kauno g. 8, 20114 Ukmergės
Tel.: +370 646 90707
El.p.: info@ukmergeskc.lt

 

Įstaigos kodas 190351690
A/S LT847182400003130492
AB Šiaulių bankas Ukmergės KAC

 

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Bilietų kasos darbo laikas:

II – V – 16:30 – 19:30

VI – VII – 1 val. prieš renginį ar kino filmą

I – nedirba

Bilietus kviečiame pirkti

internetu ukmergeskc.lt

BILIETŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

Bilietų kasos tel.: +370 646 90230
El.p. kasa@ukmergeskc.lt