Kino vakarai

Apie Žemaitkiemio skyrių

Adresas: Santarvės g. 35-1, Valai, Žemaitkiemio sen., LT-20373 Ukmergės r.

Meno vadovė – Alė Ališauskienė, tel. 8 646 92215, e. p. alevalai@gmail.com

Renginių organizatorė – Ala Bušinskienė  (vaiko priežiūros atostogose)

Meno saviraiškos kolektyvai susibūrė 2012 m. ir nuolat dalyvauja Valų ir Žemaitkiemio vietos bendruomenių, rajono, šalies kultūriniame gyvenime, tenkina savo ir kitų kultūrinius, meninius saviraiškos poreikius, puoselėja savo krašto papročius ir tradicijas. Žemaitkiemio skyrius planuodamas, organizuodamas veiklas bendradarbiauja su Žemaitkiemio seniūnija, Valų, Žemaitkiemio bendruomenėmis, Vl. Šlaito viešosios bibliotekos Valų, Žemaitkiemio padalinių bibliotekomis, VšĮ „Kaimynystės namai“ Balninkuose kolektyvais.

Tradiciniai renginiai:

Rajoninė liaudiškos muzikos atlikėjų „Talaluškų šventė“, šventė „Trys Karaliai“, Vasario 16 –oji, Motinos diena, Joninės, Mindaugo karūnavimo šventė ant Berzgainių piliakalnio, Žolinių šventė, naujų koncertinių programų ir spektaklių premjeros.

Mėgėjų teatras „Plaštaka“ (vadovė Alė Ališauskienė)

Teatras savo stilistika artimas Klojimų teatrams. Pirmasis vaidinimas – A. Kazakevičienės „Kaip velnias akmenį nešė“ mėgėjų teatrų šventėje – konkurse „Klėtelė“, pelnė tarmiškiausio spektaklio nominaciją. Vietos, aplinkinių bendruomenių, kitų rajonų žiūrovų simpatijų sulaukė ir kiti vaidinimai: K. Čiplio – Vijūno vaidinimas sodžiui „Bobutės susipyko“, liaudies muzika praturtinti, kaimo buitį ir nuotaikingas istorijas atspindintys vaidinimai „Senmergių godos“, „Nei šis, nei tas, bet gal kas ir supras…“. Teatras „Plaštaka“ dažnas svečias Panevėžio miesto Užgavėnių šventėse, rajono bendruomenių renginiuose.

Kolektyvas „Tik Jums…“ (vadovė Alė Ališauskienė)

Kolektyvas kuria ir atlieka muzikines – literatūrines kompozicijas. Kolektyvo repertuare žanrų įvairovė plati – sutartinės, lietuvių liaudies dainos, romansai, lietuvių kompozitorių dainos, žinomų poetų eilės, proza, sava kūryba. „Tik Jums…“ pasirodo rajoninėse, vietos bendruomenių dainininkų, romansų šventėse, rengia menines programas kalendorinėms, tradicinėms, valstybinėms šventėms.

Valų armonikieriai (vadovė Alė Ališauskienė)

Albinas Tamošiūnas, Romas Kovaliūnas ir Tadas Džiautas groja platų liaudies muzikos repertuarą. Polkomis, valsais, romansų melodijomis linksmina vietos, rajono, klausytojus. Valų armonikieriai nuolatiniai dalyviai liaudiškos muzikos šventėje „Grok, armonika“ Ukmergėje, Dainavoje vykstančioje armonikierių šventėje, aktyviai dalyvauja mėgėjų teatro „Plaštaka“, kolektyvo „Talalinė“ pasirodymuose.

Humoristinių lietuvių liaudies dainų, talaluškų atlikėjai „Talalinė“ (vadovė Alė Ališauskienė)

„Talalinė“ susibūrė 2015 m. pabaigoje. Kolektyvo pasirodymuose vyrauja talaluškos (vienas iš vėlyvesnių dainuojamosios tautosakos žanrų), humoristines lietuvių liaudies dainas, pasakoja pamokančias, nuotaikingas istorijas, vaidina anekdotines situacijas. „Talalinė“ ir mėgėjų teatras „Plaštaka“ rengia bendras muzikines – teatralizuotas programas ir taip linksmina vietos ir kitų rajonų gyventojus. Kiekvienais metais Talalinės dalyviai yra pagrindiniai vedėjai ir atlikėjai rajoninėje Talaluškų šventėje Valuose.

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Adresas: Kauno g. 8, 20114 Ukmergės
Tel.: +370 646 90707
El.p.: info@ukmergeskc.lt

 

Įstaigos kodas 190351690
A/S LT847182400003130492
AB Šiaulių bankas Ukmergės KAC

 

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Bilietų kasos darbo laikas nuo balandžio 25 d.:

II – VII – 1 val. prieš renginį ar kino filmą

I – nedirba

Bilietus kviečiame pirkti

internetu ukmergeskc.lt

BILIETŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

Bilietų kasos tel.: +370 646 90230
El.p. kasa@ukmergeskc.lt