Liepos 6

Apie Vidiškių skyrių

Adresas: Ukmergės g. 23, Vidiškiai, Vidiškių sen., LT-20359 Ukmergės r. 

Renginių organizatorė Vidiškiuose – Janė Giedraitienė, tel. +370 646 91988, el. p. jgiedraite@gmail.com

Darbo laikas: Antradienį-šeštadienį 11.00 val.-19.30 val., pietų pertrauka 15.00 val.-15.30 val.

Renginių organizatorė Vidiškiuose – Genovaitė Lobienė, tel. +370 646 91988

Darbo laikas: Antradienį-penktadienį 10.45 val.-12.45 val. ir 17.00 val.-19.00 val.

                         Šeštadienį 8.00 val.-12.00 val.

Meno vadovė Vidiškiuose – Daiva Šermukšnienė, tel. +370 646 91988

Darbo laikas: Antradienį, ketvirtadienį 15.00 val.-21.00 val.

                          Šeštadienį 12.30 val.-21.00 val., pertrauka 16.30 val.-17.00 val.

Adresas: Viktoro Bergo g. 8, Rečionys, Vidiškių sen., LT-20102 Ukmergės r.

Renginių organizatorė Rečionyse – Rita Čižiūnienė, tel. +370 696 35542, el .p. rciziuniene@gmail.com

Darbo laikas: Pirmadienį-penktadienį 14.00 val.-18.00 val. 

Istorija

Žinios apie Vidiškių kultūrinį gyvenimą siekia 1911 m. Tais metais buvo parodytas pirmas viešas vaidinimas, manoma, kad tai buvo pjesė „Šventoji Genovaitė“. Prieš antrąjį pasaulinį karą veikė įvairūs rateliai: Jaunalietuvių, jaunųjų ūkininkų, audimo, mezgimo, siuvinėjimo, siuvimo, kulinarijos. 1935-1939 metais kultūrinė veikla buvo organizuojama mokykloje. Jai vadovavo Edvardas Kukoška. 1937 m., kaip mena Stefa Gervinskienė, iškilmingai buvo paminėta Vasario16-oji: “Kelias nuo mokyklos iki bažnyčios buvo papuoštas. Eisena, nešdama degančius fakelus, ėjo prie bažnyčios, prie nepriklausomybės kryžiaus, kur vyko iškilmingas minėjimas. Eiseną lydėjo vietinis dūdų orkestras. Po minėjimo mokykloje vyko šventinis koncertas“.

1940 m. Vidiškiuose pradėtas rodyti kinas. Jį rodydavo aikštėje prie kapinių. 1941-1943 m. viename žydų name (dabar jo vietoje stovi kultūros namai) buvo įsteigtos dvi mokyklos klasės. Mokytojos L. Blusytė ir M. Dratauskaitė aktyviai užsiėmė meno saviveiklos puoselėjimu. Po karo kultūros darbuotojų nebuvo, todėl kultūrinę veiklą organizavo aktyvios mokyklos mokytojos. O. Briaunytė ėmė vadovauti ne tik mokinių chorui ir ansambliui, bet mokė ir suaugusius vidiškiečius šokių ir dainų. Dar veikė ir dramos būrelis. Atvažiuodavo su koncertais ir vaidinimais saviveiklininkai iš kitų valsčių. 1960 m. vietoj privataus Kivelio pastato buvo pastatyti nauji kultūros namai. Kultūros namų atidarymo metu buvo surengtas didelis koncertas, parodytas vaidinimas.

1958-1959 metais kultūros namuose dirbo G. Drimaitė. Tuo metu veikė pagyvenusių žmonių šokių, dramos rateliai. 1960 m. vietoj privataus nugriauto pastato buvo pastatyti nauji kultūros namai. Direktore dirbo Laskauskienė, o meno vadove R. Vaitkūnienė. Kultūros namų atidarymo proga buvo surengtas didelis koncertas, parodytas vaidinimas.

1961 m. susikūrė pučiamųjų orkestras, jam vadovavo A. Plankis. Veikė šokių ir dramos rateliai. Šiuo laikotarpiu buvo labai populiarūs festivaliai prie upės, kuriuos rengdavo kultūros darbuotojai kartu su rajono valdžia. Jų metu būdavo apdovanojami geriausi žemdirbiai, populiarios būdavo ir palydėtuvės į armiją. Nuo 1960 iki 1980 m. kultūros namuose vyko didelė darbuotojų kaita. Juose dirbo A. Kavalenkova, V. Uselienė, M.Aukštolytė, E Paulikonienė, R. Sabaliauskaitė, A. Karalienė, A Vaitaitienė, R. Zakarauskas. Veikė vyrų ir moterų ansambliai, dramos būrelis, kaimo kapela, literatų būrelis, estradinis ansamblis.

1980 m. sugrįžo dirbti R. Vaitkūnienė. Kultūros namams vadovavo St. Imbrasienė.     1985 m. susikūrė šokių ratelis, kuriam vadovavo G. Narušytė. Darbui su vaikais paskirta dirbti R. Jakubonytė. Meno vadovė Z. Kosmonienė subūrė etnografinį ansamblį, agitmeninę brigadą. Apie 1980 metus kultūros namuose veikė vyrų ir moterų ansambliai, dramos būrelis, kaimo kapela, literatų būrelis, estradinis ansamblis.

Nuo 1987 m. meno vadove dirba St. Navickienė. Kultūros namams 1990-2002 m. vadovavo A. Vaitkūnas, kurį pakeitė dabartinė vedėja J. Giedraitienė. Renginių organizatore dirba R. Stasiūnienė.

(Šie duomenys paimti iš G. Vaitkūnienės, ilgametės Vidiškių miestelio bibliotekininkės, išleistos knygelės „Vidiškių parapija“)

Tradiciniai renginiai:

Šiandien skyrius suorganizuoja iki 30 renginių per metus. Renkama kraštotyrinė medžiaga, vystomi ir demonstruojami tradiciniai amatai – pinamos aukštaitiškos juostos, mezgamos riešinės, raštuotos kojinės.

Skyriuje vykdomas projektas „Mano spintoje tautinis kostiumas“. Paruošta tautinio kostiumo detalių paroda. Ji buvo demonstruojama Vidiškių kultūros namuose, Šventupės kultūros namuose ir bibliotekoje, Vidiškių pagrindinės mokyklos muziejuje, Jasiuliškio globos namuose. Kartu su paroda pristatomas autentiškas aukštaitiškas tautinis kostiumas, pasakojama kaip jį įsigyti ar pasigaminti. Nagingos skyriaus darbuotojos pačios pagamino originalių detalių folkloro kolektyvo narių kostiumams.

Vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursui „Tramtatulis“ yra nuolat ruošiami vaikai. Jie pristato Vidiškių krašto tarmę ir tautosaką.

Palaikomi glaudūs ryšiai su miestelio bendruomene, seniūnija, mokykla, parapijos klebonu, kitais rajono kultūros namais.

Tradiciniai renginiai

Didžioji miestelio šventė Šv. Baltramiejaus atlaidai, pagrindinės lietuvių tautinės ir valstybinės šventės.

 

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Adresas: Kauno g. 8, 20114 Ukmergės
Tel.: +370 646 90707
El.p.: info@ukmergeskc.lt

 

Įstaigos kodas 190351690
A/S LT847182400003130492
AB Šiaulių bankas Ukmergės KAC

 

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Bilietų kasos darbo laikas:

II – V – 16:30 – 19:30

VI – VII – 1 val. prieš renginį ar kino filmą

I – nedirba

Bilietus kviečiame pirkti

internetu ukmergeskc.lt

BILIETŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

Bilietų kasos tel.: +370 646 90230
El.p. kasa@ukmergeskc.lt